Hafan > Newyddion > Gorymdaith Y Nadolig

Dydd Sadwrn Rhagfyr y 7fed 2024

Dewch i arddangos eich doniau a’ch sgiliau celfyddydau perfformio yng Ngorymdaith Nadolig Llandudno.  

Dewch i ymuno yn yr hwyl a mwynhau’r profiad. 

Mae’n gyfle i drigolion yr ardal fynegi eu hunain yn unigol neu fel rhan o grŵp. 

Dewch â’ch brwdfrydedd a’ch ffrindiau. 

Os hoffech chi gymryd rhan yn y digwyddiad eleni, cysylltwch gyda: 

Cyngor Tref Llandudno ar 01492 879130 neu e-bostiwch deputyclerk@llandudno.gov.uk


Newyddion