Hafan > Newyddion > Miss Alice 2024-25

Cystadleuaeth Miss Alice yng Ngwlad Hud 2024

Cyfle ichi fod yn Miss Alice Llandudno am flwyddyn!

Bydd enillydd Miss Alice yn derbyn sash gyda’i theitl arno ynghyd â gwisg Miss Alice. Fe fydd hi’n derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a seremonïau gan gynnwys te partis fel Person Pwysig Iawn (VIP) Llandudno!

Dydd Sadwrn Mehefin 1 2024

BRYSIWCH!

Dyddiad cau: Dydd Llun Ebrill 29

I gystadlu yn y gystadleuaeth, cwblhewch ffurflen gais a’i hanfon at Glerc y Dref, Cyngor Tref Llandudno, Stryd Lloyd, Llandudno cyn ddydd Llun Ebrill 29 2024.

I wybod mwy ac i lawr lwytho ffurflen gystadlu, ewch i Dudalen Miss Alice


Newyddion