Hafan > Bloom

Banner Bloom 2024

Mae’r gystadleuaeth yn gwbl rhad ac am ddim ac mae croeso i bobl ag eiddo yn ward etholiadol Cyngor Tref Llandudno gystadlu h.y. Craig-y-Don, Gogarth, Mostyn, Penrhyn neu Tudno.   

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflenni ydy 3yp ar ddydd Llun, Mehefin y 17fed 2024.

Byddwn yn beirniadu o ddydd Llun, Gorffennaf y 1af hyd at ddydd Gwener, Gorffennaf y 5ed 2024, rhwng 9yb a 5yp. Bydd y beirniad yn gadael nodyn i’ch hysbysu eu bod wedi beirniadu’ch ymgais a’u bod wedi tynnu lluniau i’w harddangos ar ein gwefan.

Cynhelir Seremoni Wobrwyo ym mis Medi, lle bydd tystysgrifau i bawb sy'n ymgeisio a thlysau ar gyfer enillwyr pob Dosbarth.     
                                                                                                                                                             
Mae Fy Ngardd I yn gartref unigol gyda gardd neu rhandy/fflat gyda gardd gymunedol.     
                                                  
Dosbarthiadau:                                            

  1. Gardd Flaen
  2. Gardd Gynhwysydd Flaen - Gallai eich ymgais fod ar ffurf basgedi crog, blychau ffenestri neu flychau planhigion gwely.

Caiff eich ymgais ei feirniadu gan ddwyn i ystyriaeth y safonau isod:

Meini Prawf Marcio - Effaith

Wedi’i feirniadu gan ddwyn i ystyriaeth y safonau canlynol - Dyluniad, lliw a chyflwyniad

Mwyafswm Pwyntiau - 30

Meini Prawf Marcio - Cynllun Plannu

Wedi’i feirniadu gan ddwyn i ystyriaeth y safonau canlynol - Detholiad o blanhigion

Mwyafswm Pwyntiau - 30

Meini Prawf Marcio - Ymarfer Garddwriaethol

Wedi’i feirniadu gan ddwyn i ystyriaeth y safonau canlynol - Ansawdd y planhigion a chynaladwyedd

Mwyafswm Pwyntiau - 20

Meini Prawf Marcio - Cynnal a chadw

Wedi’i feirniadu gan ddwyn i ystyriaeth y safonau canlynol - Dim chwyn, tynnu pennau gwywedig, amaethu

Mwyafswm Pwyntiau - 20

Gwobrau - Aur, Euraidd, Arian, Cyflawniad

Pwyntiau - 85-100, 75-84, 60-74, 0-59

Gradd - Rhagorol, Da Iawn, Da, Cymedrol

Ffurflen Gystadlu

Ffurflen Ganiatâd Data

Bydd y Cyngor Tref yn cadw eich data er y dibenion canlynol:

  • I gysylltu gyda chi ynghylch unrhyw fanylion sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau gan gynnwys cyhoeddi’r canlyniadau a chystadlaethau yn y dyfodol.
  • I’w anfon at feirniaid / ffotograffydd y Cyngor Tref ar ran y gystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau er mwyn iddyn nhw feirniadu a thynnu llun o’ch ymgais.
  • Caiff lluniau o’ch eiddo eu defnyddio ar wefan y Cyngor Tref a gwefan Llandudno yn ei Blodau yn ogystal â deunydd hyrwyddo sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau ac ymgyrchoedd Blodau eraill.

Gallwch ddiddymu’ch caniatâd unrhyw bryd drwy gysylltu gyda swyddfa’r cyngor.