Hafan > Y Cyngor > Munudau

Mae'r Cofnodion ac Agendâu ar gael yn y Gymraeg ar gais, yn unol â Pholisi Bwrdd yr Iaith Gymraeg, wedi ei fabwysiadu gan y Cyngor Tref

2022-2023

Cynllunio a Thrafnidiaeth


06.07.22 Planning Application Recommendations (Minutes to follow)

29.06.22 Planning & Transportation Extraordinary Minutes

01.06.22 Planning & Transportation Minutes

 

Twristiaeth a Gwasanaethau Cymunedol


12.07.22 Community Services & Tourism – Cancelled

21.06.22 Community Services & Tourism Extraordinary Minutes

24.05.22 Community Services & Tourism Minutes