Hafan > Maerol > Dirprwy Faer

Llun o’r Dirprwy Faer y Cyng. Miss Carol Marubbi gyda’r Dirprwy Faeres  Mrs Linda Bailey

Y Dirprwy Faer y Cyng. Miss Carol Marubbi gyda’r Dirprwy Faeres  Mrs Linda Bailey

Ar Fai’r 21ain 2021, cafodd y Cyng. Miss Carol Marubbi ei hethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021-2022 ac fe gyflwynodd Maer Llandudno ei bathodyn swyddfa iddi. Cafodd Mrs Linda Bailey ei phenodi fel y Dirprwy Faeres.

Mae dyddiadur  Dirprwy Faer yn llawn i’r ymylon gan ei fod yn aml yn mynychu ymrwymiadau ar ran y Maer pan fo hi’n mynychu digwyddiadau eraill.