Hafan > Maerol > Dirprwy Faer

Maer a Dirpwy Faer, Cyng. Michael A Pearce a Cyng. Antony Bertola

Y Cyng. Antony Bertola, Dirpwy Faer Llandudno 2024-2025

Ar Fai’r 24fed 2024, cafodd y Cyng. Antony Bertola ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn fwrdeistrefol 2024 – 2025 a bu i Faer Llandudno ei arwisgo gyda’i fathodyn swydd. Cafodd Cyng. Carol Marubbi ei hurddo fel y Dirprwy Faeres. Mae dyddiadur y Dirprwy Faer dan ei sang gan ei fod yn aml yn mynychu digwyddiadau ar ran y Maer pan fo’n mynychu digwyddiadau eraill.