Hafan > Maerol > Dirprwy Faer

Y Dirprwy Faer Cyng. Greg J dirprwya'r Dirprwy Faeres Mrs Debbie Robbins

Y Dirprwy Faer Cyng. Greg J Robbins a'r Dirprwy Faeres Mrs Debbie Robbins

Y Cyng. J T Robbins Deputy Mayor of Llandudno 2022-2023

Ar Fai’r 20fed 2022, cafodd y Cyng.Greg J T Robbins ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn fwrdeistrefol 2022 – 2023 a bu i Faer Llandudno ei arwisgo gyda’i fathodyn swydd. Cafodd Mrs Debbie Robbins ei hurddo fel y Dirprwy Faeres.

Mae dyddiadur y Dirprwy Faer dan ei sang gan ei fod yn aml yn mynychu digwyddiadau ar ran y Maer pan fo hi’n mynychu digwyddiadau eraill.