Hafan > Maerol > Dirprwy Faer

Y Dirprwy Faer Cyng.

Y Cyng. Michael A Pearce, Deputy Mayor of Llandudno 2023-2024

Ar Fai’r 26fed 2023, cafodd y Cyng. Michael A Pearce ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn fwrdeistrefol 2023 – 2024 a bu i Faer Llandudno ei arwisgo gyda’i fathodyn swydd. Cafodd Mrs Lindsay Pearce ei hurddo fel y Dirprwy Faeres. 
Mae dyddiadur y Dirprwy Faer dan ei sang gan ei fod yn aml yn mynychu digwyddiadau ar ran y Maer pan fo’n mynychu digwyddiadau eraill.