Hafan > Bloom

Llandudno in Bloom logo

Llandudno yn ei Blodau

Mae aelodau Pwyllgor Llandudno yn ei Blodau y Cyngor Tref yn gynrychiolwyr o fusnesau, y gymuned a grwpiau preswylwyr ynghyd â chynghorwyr tref a swyddogion awdurdod lleol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Bydd Pwyllgor Llandudno yn ei Blodau yn arsylwi ymgais Llandudno ar ran y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol ynghyd â threfnu Cystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau’r Cyngor Tref.

Cystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau 2022.  Mae’r gystadleuaeth yn gwbl rhad ac am ddim ac mae 3 categori, Busnesau yn eu Blodau, Mannau Cymunedol a Fy Ngardd I. Cliciwch ar y categori sy’n berthnasol ichi a dychwelwch eich ymgais erbyn dydd Llun, Mehefin y 13eg 2022. Cysylltwch gyda Chyngor Tref Llandudno os oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi.