Hafan > Bloom

Llandudno yn ei Blodau 2023

Mae’n gystadleuaeth sy’n gwbl rhad ac am ddim ac mae croeso i Fusnesau, Mannau Cymunedol a Gerddi Preswyl yn ward etholiadol Cyngor Tref Llandudno gystadlu

RHOWCH GYNNIG ARNI!
Mae'n bosibl y cewch chi'ch synnu gyda pha mor dda ydych chi!

Dyddiad cau ar gyfer cystadlu Mehefin 12 2023

Dyddiadau Beirniadu Gorffennaf 3-7 2023

Ebost assistant@llandudno.gov.uk
(ddatgan eich categori – Busnes, Cymunedol neu Breswyl)

Ffôn: 01492 879130 (10yb – 3yp Llun – Gwener)

bloom poster

Rydym yn awr yn derbyn ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau blynyddol.

I ymgeisio, cliciwch ar y ddolen sydd fwyaf addas i’ch ymgais chi ac ysgrifennwch pa ddosbarth sy’n berthnasol i’ch cais chi ar y ffurflen.

Mae 3 categori: