Hafan > Maerol > Y Maer

Maer Y Cyng. Carol Marubbi a'r Faeres, Mrs Linda Bailey

 Maer Y Cyng. Carol Marubbi a'r Faeres, Mrs Linda Bailey

Cllr Carol Marubbi, 2022-2023


Cafodd Maer newydd Llandudno, y Cyng. Carol Marubbi ei hurddo ar ddydd Gwener, Mai’r 20fed 2022. Cynhaliwyd y seremoni yn yr Ystafell Gyfarfod, Neuadd y Dref Llandudno. Roedd modd i aelodau’r Cyngor Tref fod yn bresennol yn y digwyddiad neu ymuno ar-lein dros Zoom. Fe gafodd y seremoni ei ffrydio’n fyw i’r cyhoedd allu ei gwylio hefyd.

Bu i’r Cyng. Marubbi dalu teyrnged i’r Maer blaenorol, y Cyng. Harry Saville ac fe estynnodd ddiolch iddo am ei holl waith caled ar ran y Cyngor yn ystod ei flwyddyn Faerol.
Bu i’r cyn-Faer, y Cyng. Saville gynnig ei gefnogaeth a dymuno blwyddyn lwyddiannus a llon iddi yn ei swydd. Cafodd Mrs Linda Bailey ei hurddo fel Maeres yn ogystal.