Hafan > Maerol > Y Maer

Y Maer a’r Faeres, y Cyng. Harry Saville a Miss Loren Lloyd-Pepperell

Y Maer a’r Faeres, y Cyng. Harry Saville a Miss Loren Lloyd-Pepperell

Y Cyng. Harry Saville Maer, 2021-2022

Cafodd Maeres newydd Llandudno, y Cyng. Loren Lloyd-Pepperell ei phenodi ar ddydd Gwener Mai’r 2il 2021. Fe gynhaliwyd y seremoni yn y Neuadd Ymgynnull yn Neuadd Tref Llandudno. Yn sgil cyfyngiadau Covid-19 nid oedd modd croesawu’r un nifer o bobl ag arfer felly bu i rai o aelodau’r Cyngor Tref fynychu’r seremoni yn y Neuadd a bu i rai fynychu’n rhithiol dros Zoom. Fe gafodd y seremoni ei ffrydio’n fyw fel bod modd i ffrindiau a theulu’r Maer dystio’r urddo. Y Cyng. Saville ydy’r Maer ieuengaf erioed yn hanes Cyngor Tref Llandudno.

Bu i’r Cyng. Saville dalu teyrnged i’r cyn Faeres, y Cyng. Angela O’Grady am ei gwaith caled. Rhaid oedd iddi barhau fel Maeres am flwyddyn ychwanegol yn sgil Covid-19.
Bu i’r Maer sy’n ymddeol, y Cyng. O’Grady estyn ei chefnogaeth i’r Maer newydd a dymuno blwyddyn lwyddiannus a llon yn y swydd. Fe gafodd Miss Loren Lloyd-Pepperell ei phenodi fel Maeres hefyd.

Ymrwymiadau

Mae gan y Maer ddyddiadur llawn i’r ymylon o ymrwymiadau sy’n amrywio o achlysuron Dinesig yn Llandudno a threfi cyfagos i agor siopau a busnesau eraill, cyflwyno gwobrau mewn digwyddiadau cymdeithasol a chwaraeon a mynychu digwyddiadau wedi’u trefnu gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol.
Os hoffech chi wahodd y Maer i fynychu digwyddiad rydych chi’n ei drefnu, cysylltwch gydag Ysgrifennydd y Maer ar 01492 879130 neu e-bostiwch assistant@llandudno.gov.uk

 

 

Manylion Bywgraffiadol

Ganwyd y Cyng. Saville yn Crewe ac fe gafodd ei fagu’n Altrincham cyn symud i Landudno yn 2002. Mae ganddo gysylltiadau teuluol gyda Llandudno sy’n ymestyn dros dair cenhedlaeth. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Rydal Penrhos cyn mynychu Coleg Llandrillo a mynd rhagddi i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yna aeth ati i gwblhau Gradd Diploma yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Caer.

Bu’n gweithio yn y sector twristiaeth ac mae’n parhau i wirfoddoli ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Cafodd ei ethol i gynrychioli ward Gogarth ar Gyngor Tref Llandudno yn 2017, wedi iddo gael ei ethol i gynrychioli’r un ward ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn cyf-etholiad ym mis Rhagfyr 2015.

Blaenoriaeth y Maer ar ran y Cyngor Tref ydy canfod ffyrdd ymarferol o gefnogi Llandudno wrth i’r dref adfer o’r pandemig COVID-19. At hyn mae’n gobeithio gwella ein mannau cyhoeddus er budd trigolion y dref. Un enghraifft ddiweddar ydy ymrwymiad Cyngor Tref Llandudno i hybu’r cyllid sydd ar gael i gynnal a chadw mannau chwarae.

Fy elusennau dewisol ar gyfer fy mlwyddyn Faerol ydy

Saesneg yn unig

My chosen charities for my Mayoral year are National Coastwatch Insititute, The Elderly People’s Welfare Centre and Blind Veterans UK