Hafan > Y Cyngor > Cynghorwyr

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2022.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

 

AELODAU'R CYNGOR 2022/23

Mayor – Cllr Harry Saville
Deputy Mayor – Cllr Carol Marubbi

Sylwch fod y dudalen hon wrthi’n cael ei diweddaru o ganlyniad i’r Etholiad diweddar. Mae modd cysylltu gydag aelodau’r Cyngor drwy Swyddfa Cyngor y Dref.

WARD CRAIG Y DON


Anthony Bertola

Plaid Geidwadol Cymru
 

Frank Bradfield

Annibynnol

Donald Milne

Annibynol

Michael A Pearce

Annibynnol

WARD GOGARTH


 

Louise G Emery

Plaid Geidwadol Cymru   

Loren Lloyd-Pepperell

Plaid Geidwadol Cymru

Greg J T Robbins

Plaid Geidwadol Cymru

Harry T M Saville

Plaid Geidwadol Cymru

WARD MOSTYN


 

Thea Brain

Llafur Cymru

David J Hawkins

Llafur Cymru

Janet Jones

Annibynnol

Ian Turner

Annibynnol

WARD PENRHYN


 

Carol Beard

Annibynnol

Gerald Sweeny

Plaid Geidwadol Cymru

Myra Wigzell

Annibynnol
 

SEDD WAG

WARD TUDNO


Dr Robert L Atenstaedt

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Carol Marubbi

Annibynnol
   

Thomas B Montgomery

Plaid Geidwadol Cymru

Angie O’Grady

Llafur Cymru
   

Datganiadau o Ddiddordeb


Datganiadau o Ddiddordeb 2021/2022