Hafan > Y Cyngor > Cynghorwyr

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2022.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

 

AELODAU'R CYNGOR 2024/25

Maer – Cllr Michael A Pearce
Dirprwy Faer – Cllr Antony W Bertola

WARD CRAIG Y DON


Antony Bertola

Plaid Geidwadol Cymru
07891658830

Frank Bradfield

Annibynnol

146 Queen’s Road,
Llandudno,
LL30 1UE    

203315    
07760367148

Donald Milne

Annibynol

22 Crescent Court,
Nevil Crescent,
Llandudno,
LL30 1AT    

876996   

Michael A Pearce

Annibynnol

‘Avonlea’,
103 Queen’s Road,
Craig-y-Don,
Llandudno,
LL30 1TY    

879471    

 

WARD GOGARTH


 

Louise G Emery

Plaid Geidwadol Cymru   

07768793874

Loren Saville

Plaid Geidwadol Cymru

22 Denness Place,
Llandudno,
LL30 2UX   

07734652166

Greg J T Robbins

Plaid Geidwadol Cymru

39 Bodnant Road,
Llandudno,
LL30 1LT        

07767302472

 

Harry T M Saville

Plaid Geidwadol Cymru

22 Denness Place,
Llandudno,
LL30 2UX  

07734652166

WARD MOSTYN


 

David J Hawkins

Llafur Cymru

23 Alexandra Road,
Llandudno,
LL30 2DQ    

871970    
07972040078

Mandy Hawkins

Llafur Cymru

23 Alexandra Road,
Llandudno,
LL30 2DQ

07376205716

Janet Jones

Annibynnol

73 St Andrews Avenue,
Llandudno,
LL30 2TJ

07752 534627

Ian Turner

Annibynnol

16 Bridge Road,
West Shore,
Llandudno,
LL30 2RQ

879404   

WARD PENRHYN


 

Carol Beard

Annibynnol

25 Plas Penrhyn,
Penrhyn Bay,
LL30 3EU

07864993000

 

Alison B Mullineux

Annibynnol

5 Marine Road,
Penrhyn Bay,
Llandudno,
LL30 3NA

541842
07486694765

Gerald Sweeny

Plaid Geidwadol Cymru

1 Maenan Road,
Llandudno,
LL30 1NQ

876682   

Myra Wigzell

Annibynnol

37 Plas Tudno,
Penrhyn Bay,
Llandudno,
LL30 3ER

549292    
07743774896

WARD TUDNO


Dr Robert L Atenstaedt

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

07563492936

Carol Marubbi

Annibynnol

9 Ffordd Dewi,
Llandudno,
LL30 2EL

879681    
07960294405

Thomas B Montgomery

Plaid Geidwadol Cymru

07759718419

Angie O’Grady

Llafur Cymru

876044    
07341957843