Hafan > Digwyddiadau > Archif > Poster Sul y Cofio 2022

Sul y Cofio – Dydd Sul, Tachwedd y 13eg 2022

Llandudno Service Information

Llandudno: Bydd gwasanaeth yn Eglwys y Drindod Sanctaidd am 9.45yb, yna bydd gorymdaith at y Gofeb Rhyfel ar Bromenâd Llandudno am oddeutu 10.25yb, ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau.

Manylion Gwasanaeth Llandudno
Penrhynside Service Information

Ochr Penrhyn: Bydd Gwasanaeth Coffa yn Neuadd Bentref Ochr Penrhyn am 10.15yb, yna bydd Gweithred Coffa ger y Gofeb Rhyfel am 10.55yb.

Sylwch y bydd Ffordd Pendre ar gau o oddeutu 10.40yb – 11.15yb.

Manylion Gwasanaeth Ochr Penrhyn

Bydd hefyd gwasanaeth gosod torchau ger y Gofeb Rhyfel yn Llandudno am 11.00yb ar ddydd Gwener, Tachwedd yr 11eg 2022.


Archif