Hafan > Newyddion > Archif > Amserlen yr Gaeaf – Rhieni Chwaraeus

Mae sesiynau Rhieni Chwareus yn darparu cyfleoedd chwarae i blany 0-5 oed.Dech i ymuno a ni yn y parc i chwarae,gwylychu,baeddu a gwneud llawer o ffrindiau.

Mae sesiynau yn cael eu hwylyso gan y tim datblygu chwarae,sydd ag amrywiaeth o eitemau o offer i'w cynnig.Mae'r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan blant, felly maen nhw'n dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, neu pa offer maen nhw'n ei ddefnyddio. Mae sesiynau yn gyfle cymdeithasol gwych i rieni a phlant.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Archif