Hafan > Newyddion > Archif > Coroni’r Brenin - Cyllid Parti Stryd

Partïon Stryd I Ddathlu Coroni’r Brenin Ym Mis Mai 2023

Gan ragweld y bydd pobl y dref am gynnal partïon stryd i ddathlu Coron’r Brenin ym mis Mai 2023, mae Cyngor Tref Llandudno wedi neilltuo swm o arian ar gyfer pum ward y dref (Craig y Don, Gogarth, Mostyn, Penrhyn a Thudno) i’w cynorthwyo i baratoi dathliad ar gyfer yr achlysur arbennig hwn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Gwener y 14eg o Ebrill 2023.

D.S. Cyn anfon cais am arian at Gyngor Tref Llandudno, fe ddylai trefnwyr partïon gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i dderbyn yr wybodaeth briodol am y rheolau a’r gofynion y mae’n rhaid eu bodloni wrth drefnu parti stryd,

Coronation Street Parties - Conwy County Borough Council

Ffurflen Gais Parti Stryd
logo coroni

Archif