Hafan > Newyddion > Arddangosfa Tân Gwyllt 2024

Bydd y digwyddiad eleni am 18:30 (6.30yp) ar ddydd Sul, Tachwedd y 3ydd 2024 o Draeth Pen Morfa, Llandudno.

Os ydy’r tywydd yn anffafriol ar y dydd Sul, y dyddiad wrthgefn ydy 18:30 (6.30yp) ar ddydd Llun, Tachwedd y 4ydd 2024. 

Sylwch y bydd y ddau ddyddiad yn amodol ar dywydd ffafriol.

Mae’r digwyddiad hwn ar y traeth yn dibynnu’n fawr ar y llanw, a bydd angen o leiaf un awr ymlaen llaw arnom i osod yr arddangosfa yn ddiogel ar y traeth (oddeutu 150 medr o’r promenâd) ynghyd ag amser addas yn dilyn yr arddangosfa, sy’n para oddeutu 20 munud, i symud y cyfarpar o’r traeth yn ddiogel. Gan hynny, byddwn yn asesu’r llanw a’r amseroedd gweithredu yn ofalus ac yn drylwyr.

Rhain ydy’r dyddiadau agosaf at y 5ed o Dachwedd yn 2024 lle mae amser ac amrediad y llanw yn fwyaf ffafriol ac yn ddiogel i weithredu.

Byddai’r Cyngor yn gwerthfawrogi:

  • Unrhyw roddion ar y noson tuag at yr arddangosfa. Bydd casglwyr ar hyd a lled y promenâd gyda bwcedi casglu rhoddion.

  • Sylwch nad ydym yn caniatáu tân gwyllt (gan gynnwys ffyn gwreichion / sbarclers) ar safle’r digwyddiad.  

I weld y diweddaraf, ewch i dudalen Facebook y Digwyddiad Tân Gwyllt.

Poster Arddangosfa Tân Gwyllt Llandudno

Newyddion