Hafan > Newyddion > Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Wag 

Etholiad - Cynghorydd ward Mostyn

Cyngor Tref Llandudno - Mostyn ward 

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod. 

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd gwag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ol dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau bane), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag. 

Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag (pdf)


Newyddion