Hafan > Newyddion > Llandudno yn Cipio’r Wobr Aur

Llandudno yn Cipio’r Wobr Aur yng Nghystadleuaeth fawreddog Prydain yn ei Blodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol 2023

Mae’n bleser gan Llandudno yn ei Blodau gyhoeddi eu bod nhw wedi llwyddo i ennill y wobr Aur yn y Categori Arfordirol yn rowndiau terfynol cystadleuaeth Prydain yn ei Blodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol – cystadleuaeth garddio gymunedol fwyaf y DU.

Enwebwyd 44 o grwpiau garddio cymunedol, a oedd i gyd wedi gwneud argraff ar eu beirniaid lleol yn y flwyddyn flaenorol, i gynrychioli eu rhanbarth neu eu gwlad yn Rowndiau Terfynol y DU 2023. Mae Prydain yn ei Blodau’n ymwneud â dros 3,000 o grwpiau cymunedol a channoedd ar filoedd o wirfoddolwyr lleol sy’n gweithio drwy gydol y flwyddyn i gadw eu hardaloedd yn wyrdd a sicrhau eu bod yn ffynnu.

Ymhlith ei mentrau garddio niferus, cafodd Llandudno ei chydnabod am y gwaith plannu yn South Parade, Y Fach, Gerddi Haulfre ac Amgueddfa Llandudno a’r gwaith cadwraeth a gwarchodaeth ar Y Gogarth ac yn Eglwys Sant Tudno. Roedd y beirniaid hefyd yn edmygu ymdeimlad cryf o hunaniaeth a balchder mewn lle’r grŵp, ei bartneriaethau eithriadol gydag ysgolion, yn enwedig Ysgol San Sior a’r nifer fawr o grwpiau Cyfeillion sydd wedi’u ffurfio ledled y dref sy’n gweithio ar brosiectau yn eu hardaloedd.

Dywedodd Maer Llandudno, Cyng. Greg J T Robbins: Hoffwn estyn diolch i bawb oedd ynghlwm â’r gwaith i sicrhau canlyniadau llwyddiannus dros ben yn rowndiau terfynol Prydain yn ei Blodau. Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r Pwyllgor Blodau a’r Amgylchedd Strydlun, yr amryw grwpiau Cyfeillion a gwirfoddolwyr unigol ynghyd â thîm Mannau Agored Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am eu gwaith diflino. Yn sgil yr ymdrech gymunedol ar y cyd hon, llwyddodd Llandudno i dderbyn Tystysgrif Aur yn y categori Arfordirol sy’n hynod gystadleuol.

Rwyf yn falch iawn o gyhoeddi bod Llandudno hefyd wedi llwyddo i ennill gwobr am y ffordd y mae’r amryw grwpiau yn annog ac yn ennyn diddordeb pobl ifanc i fod ynghlwm â’r ymdrechion. Da iawn i bawb sy’n cyfrannu at y gwaith hollbwysig hwn yn ein cymuned. Cafodd hyn ei amlygu’n benodol wrth i Ben Jones o Landudno ennill un o ddim ond dwy Wobr Hyrwyddwyr Ifanc. Llongyfarchiadau mawr iawn i’r dyn ifanc penigamp hwn o’n tref ni am ei lwyddiannau a dal ati gyda’r gwaith gwych!


(Saesneg yn unig)

Judging Day – Royal Horticultural Society’s Wales in Bloom competition

Each year Llandudno enters the Royal Horticultural Society’s Wales in Bloom competition.  Cities, Town Villages across Wales participate in the competition to show off their achievements in environmental responsibility, community participation and horticultural achievement.  Other entries are also invited from Caravan Parks, Pubs, Restaurants and Holiday Homes.  The Llandudno in Bloom Committee works in partnership with Conwy County Borough Council, businesses, residents, schools and community groups on a number of planting schemes and environmental projects as part of the Town’s entry.

Llandudno in Bloom will welcome judge Jim Goodwin to the town on Monday 17th July 2023.   The judge will be taken on a tour of the Town to see the work being undertaken by community groups, Llandudno Town Council, Conwy County Borough Council, members of the Llandudno in Bloom Committee, residents and schools to maintain an attractive environment for the benefit of residents and visitors.
Llandudno in Bloom is also delighted this year to have been accepted as a finalist in the RHS Britain in Bloom UK finals.  The Britain in Bloom judges are due to visit on 1st August and Llandudno will be competing against five other towns from the UK, in the Coastal category.

If you are interested in becoming involved with Llandudno in Bloom going forward, please contact Llandudno Town Council by telephone on 01492 879130 or by email at deputyclerk@llandudno.gov.uk


(Saesneg yn unig)

Llandudno in Bloom 2023 Results

Llandudno in Bloom Results

The judges were delighted with the standard of entries and the winners will be presented with their certificates and cups/shields for the category winners by the Mayor of Llandudno, Cllr Greg J T Robbins, at an Awards Ceremony to be held on the 26th September 2023.  

The Committee would like to thank all the entrants who took part and hope that you will enter again next year.

For more information

Email: assistant@llandudno.gov.uk

Phone: 01492 879130 (10am – 3pm Monday – Friday)


Newyddion