Hafan > Newyddion > Taith Feicio Elusennol ar gyfer Tŷ Gobaith

Ar ddydd Gwener y 14eg, aeth Mr Eddie Davies ati i gwblhau taith feicio elusennol i godi arian tuag at Hosbis Tŷ Gobaith / Hope House. Bydd yn cychwyn yn Llandudno ac yn dirwyn i ben yng ngefeilldref Llandudno, sef Champéry yn y Swistir gan deithio drwy efeilldref arall Llandudno, Wormhout yng Ngogledd Ffrainc.

Cychwynnodd ar y promenâd yn Llandudno a bu Maer Llandudno, y Cyng. Michael Pearce, a Chadeirydd Gefeillio Trefi a Llywydd Cymdeithas Gefeillio Llandudno - Champéry, Cyng. Greg Robbins yno i’w ffarwelio.

Cliciwch ar y ddolen ynghlwm i wybod mwy am y daith feicio

  • Mr Eddie Davies gyda Maer Llandudno, Cyng. Michael Pearce, Mayoress, Mrs Lindsey Pearce a Cyng. Greg Robbins.
  • Mr Eddie Davies gyda Maer Llandudno, Cyng. Michael Pearce, Mayoress, Mrs Lindsey Pearce a Chadeirydd Gefeillio Trefi a Chymdeithas Gefeillio Llandudno - Champéry, Cyng. Greg Robbins.

Newyddion