Hafan > Digwyddiadau > Miss Alice 2021-2022

Miss Alice 2021-22

Ar ddydd Sadwrn, Mehefin y 19eg 2021 bu i Llandudno gynnal eu cystadleuaeth Miss Alice flynyddol ac fe gafodd Emmie Holmes ei dewis fel y Miss Alice newydd. Roedd hawl gan holl ferched rhwng 8 a 10 oed sy’n byw ym 5 ward Llandudno gystadlu. Bu i’r Miss Alice presennol, Miss Milly Woodyatt, longyfarch Emmie ar ei phenodiad ac fe dderbyniodd sash gyda’i theitl arno a gwisg “Miss Alice”. Bu inni hefyd estyn diolch i Milly a fu’n gyfrifol am gyflawni’r rôl am flwyddyn ychwanegol gan roedd yn rhaid canslo cystadleuaeth Miss Alice 2020 yn sgil Covid-19.

Mae Emmie yn 10 oed ac mae hi’n mwynhau dawnsio, yn enwedig dawnsio tap ac fe hoffai ymddangos ar lwyfan y West End.

Ymysg ei dyletswyddau bydd mynychu digwyddiadau Dinesig y Cyngor Tref ac ymddangos mewn digwyddiadau eraill. Fe fydd Emmie yn mynd gyda’r Maer i ddigwyddiadau Dinesig ac o bryd i’w gilydd bydd disgwyl iddi ymweld â mannau y tu hwnt i’r ardal er mwyn hyrwyddo Llandudno a’r cysylltiad gyda “Miss Alice”.

Os hoffech chi drefnu bod Miss Alice yn mynychu eich digwyddiad chi, cysylltwch gyda Dirprwy Glerc y Dref ar 01492 879130 neu anfonwch: deputyclerk@llandudno.gov.uk

Miss Alice 2021-22

Digwyddiadau